6 tips voor meer plezier in je werk

Plezier in je werk

Een groot deel van je leven ben je aan het werk. Voor de meesten zo'n 45 à 50 jaar! Het is dus wel zo prettig als je een beetje plezier in je werk hebt. Helaas is dit voor velen niet vanzelfsprekend.

​In dit artikel reik ik je een zestal handvatten aan waarmee je jouw werk plezieriger kunt maken.

Tip 1: Weet waarom je werkt

Met stip op één staat de motivatie. Waarom werk je? Om geld te verdienen? Brood op de plank? Als dat de enige reden is, dan is de kans groot dat je er niet veel plezier aan zult beleven.

Stel jezelf eens de vraag: wat levert mijn werk mij nog meer op behalve geld? Is het voldoening, waardering, nieuwe kennis, een bijdrage aan een betere wereld? Wat is de reden dat je juist dit werk doet en niet wat anders.

Kijk daarbij ook naar de effecten van je werk. Stel je bent programmeur en jouw werk is programmeren. Wat wordt er mogelijk dankzij de programma’s die jij ontwikkelt? Misschien zorgt jouw programma ervoor dat een bedrijf efficiënter kan werken en daardoor kan blijven bestaan of zelfs groeien. Dus jouw werk zorgt er voor dat werkgelegenheid blijft bestaan.

Een andere benadering is te kijken naar datgene wat mogelijk wordt dankzij het geld. Is het een droomvakantie? Een dure hobby of het starten van een eigen bedrijf? Vrijwilligerswerk in je woonplaats? Als je er vanuit dit perspectief naar kijkt, dan levert dat waarschijnlijk meer plezier in je werk op.

Tip 2: Sta aan het roer van je eigen loopbaan

Waarom heb je juist deze baan gekozen? Wat zijn de mooie kanten en wat is er mis mee? Als je vindt dat er een onbalans is, denk dan na over de mogelijkheid om jouw werk bij te sturen. Praat erover met je leidinggevende en maak duidelijk waar jouw ambities liggen en waar niet.

Wil jij dat er iets verandert op je werk, dan zul JIJ daar actie op moeten ondernemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de werknemers gelaten hun toekomstig ontslag afwacht. Ze komen pas in actie als ze al (bijna) zonder werk zitten.

Dus ga niet zitten wachten tot je wat wordt gevraagd. Neem het heft in eigen handen en regisseer je eigen loopbaan. Welke uitdagingen zou je willen oppakken? Hoe kun je jezelf verder ontwikkelen? Welke opleiding, training of cursus heb je nodig om jezelf verder te ontplooien of om jouw marktwaarde te vergroten? Toon initiatief en durf met nieuwe ideeën te komen. Met een proactieve en positieve werkhouding bereik je meer dan met afwachten.

Tip 3: Zorg voor een prettige werkplek

Hoe ziet jouw werkplek er uit? Als het daar één grote bende is, ruim hem dan rigoureus op! Doe alles in mapjes, ordners, bakjes enzovoort. Zo creëer je overzicht en rust in je werkplek maar ook in je hoofd.

Vermijd als het even kan de kantoortuin
. Uit onderzoek blijkt dat het welzijn van werknemers in een kantoortuin achteruitgaat. Over de productiviteit is er wat meer onenigheid, maar die gaat er in elk geval niet op vooruit.

En verder? Ziet jouw werkplek er saai en onpersoonlijk uit? Maak hem wat aantrekkelijker en huiselijker. Maak het JOUW werkplek. Zelfs als de mogelijkheden beperkt zijn en je alleen maar een flexplek hebt. Het is mogelijk om er jouw eigen werkplek van te maken.

Tip 4: Zoek het contact met je collega’s op

Goed contact hebben met collega’s en je baas verhoogt je werkplezier. Toon interesse in je collega’s. Informeer eens naar hun hobby’s en hoe hun weekend was. Lunch samen, drink een drankje en deel complimentjes uit. Een attentie op zijn tijd, koekjes meenemen naar de vergadering (ook als jij niet voorzit), hulp vragen aan een ander (ook als je die misschien helemaal niet nodig hebt), afspraken altijd nakomen, je fouten gewoon toegeven en niet maskeren, af en toe een complimentje geven. Allemaal kleine acties die op de lange duur grote impact hebben op de relatie met je omgeving. Je winst is meer plezier in je werk.

Draag bij aan een fijne werksfeer. Maak er een gewoonte van om alles waar je mee zit direct aan de orde te stellen. Het lijkt misschien beter om negatieve opmerkingen of cynische grapjes te negeren, maar het kost je enorm veel energie.

Tip 5: Streef naar bevlogenheid


Het is zeker niet makkelijk, maar ga op zoek naar bevlogenheid. Schaufeli: ‘Mensen die bevlogen zijn hebben minder vaak depressies, ze slapen beter, hun stresssysteem is flexibeler (waardoor ze snel en gepast kunnen reageren op problemen, maar daarna ook makkelijk weer kunnen ontspannen) en ze hebben een betere werk-privébalans.’

Hoe je dat doet? Denk eens terug aan een dag dat je met veel plezier je werk deed. Een dag waarop de tijd voorbij vloog en jij bruisend van energie weer naar huis ging. Vol met ideeën om de dag erop weer verder te gaan. Wat maakte die dag jouw werk zo leuk? Welke activiteiten heb je uitgevoerd? Met welke mensen was je samen? Wat was het dankbare resultaat van je werk?

Misschien heb je wel meer van die dagen meegemaakt in de afgelopen jaren en tekent zich een patroon af.

Tip 6: Houd je kennis en vaardigheden op peil

Het bijhouden van kennis en opdoen van nieuwe vaardigheden is een belangrijke factor voor plezier in je werk.

Uit een onderzoek van CBS en TNO naar arbeidsomstandigheden [Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014], blijkt namelijk dat 23 procent van alle werknemers zegt kennis en/of vaardigheden te missen die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technologische en organisatorische kennis en vaardigheden. Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-out klachten.

Houd dus je eigen ontwikkeling en groei in de gaten, let op technologische trends en veranderingen op organisatorisch vlak. Wat betekent dat voor jou en je werk? Welke kennis ontbreekt en welke nieuwe vaardigheden zou je moeten ontwikkelen? Zie ook tip 2.

Wat doe jij om meer plezier in je werk te hebben? Laat het me weten; ik ben benieuwd naar je reactie.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: