Wat heb jij

nog nodig?

Talent en Motivatie Analyse

Van huis uit heeft iedereen talenten meegekregen. Door je talenten te ontplooien, ontstaan competenties: je wordt ergens goed in. Meestal kost je dit weinig moeite en soms geeft het je juist meer energie. Natuurlijk kun je ook competenties ontwikkelen waar je minder aanleg (talent) voor hebt. Het kost je alleen meer moeite en je haalt zelden het topniveau van iemand met talent.

In je werk gebruik je de competenties om jouw functie in te vullen. Stel nou dat de belangrijkste competenties je weinig moeite kosten omdat je daar aanleg voor hebt, dan pas jij beter in het profiel van deze functie dan iemand die daar meer moeite voor moet doen.

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.

  • Algemeen
  • Programma
  • Kosten
  • Praktische Informatie

Waaruit bestaat de Talenten Motivatie Analyse?

Een Talenten Motivatie Analyse bestaat uit:

  • een introductie gesprek via Skype (ca. 3 kwartier),
  • een TMA analyse en rapportage
  • een uitgebreide evaluatie van de analyse resultaten (2 uur)

In het introductie gesprek wordt de vraagstelling bepaald en de TMA analyse toegelicht.

In het evaluatiegesprek bespreek ik de uitkomsten van de Talenten Motivatie Analyse met jou. De resultaten worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Vervolgens wordt jouw persoonlijke Performance Matrix opgesteld a.d.h.v. de vraagstelling uit het introductiegesprek.

Interesse?

Neem contact met me op voor een afspraak! Dat kan telefonisch maar ook via het contactformulier.