Haal het maximale uit je functioneringsgesprek

Haal het beste uit het functioneringsgesprek

Hoewel het functioneringsgesprek strikt genomen los staat van het beoordelingsgesprek heeft het wel degelijk raakvlakken. Veel bedrijven hanteren nl. een normverdeling die de leidinggevende dient te hanteren als het gaat om de beoordeling. De leidinggevende komt daarmee in de verleiding om in het functioneringsgesprek alvast verwachtingen te managen zodat het beoordelingsgesprek op termijn voor hem/haar minder lastig wordt.

Het is dus belangrijk om het maximale uit jouw functioneringsgesprek te halen. Maar hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op een functioneringsgesprek?

Uitgangspunt: geen verrassingen!

Het belangrijkste uitgangspunt voor een goed functioneringsgesprek is dat het als het goed is geen verrassing zou mogen opleveren. Immers, als er gedurende het jaar zaken misgaan of uit de hand lopen, dan moeten die tussentijds besproken en opgelost zijn.

Dat betekent ook dat je er goed aan doet om gedurende het jaar aantekeningen te maken en stil te staan bij jouw functioneren.

Bereid je voor!

Onderzoek wat jouw organisatie bedoelt met ' functioneringsgesprek'.

Meestal krijg jij als werknemer te horen wat de organisatie van jou verwacht en wat er goed en fout gaat. Daarnaast wordt ook gekeken hoe de organisatie jou in je werk kan ondersteunen en jouw prestaties positief kan beïnvloeden. Het is dus tweezijdig.

Hoeveel tijd is er uitgetrokken voor het gesprek? Is er een agenda die gevolgd wordt? Kun jij onderwerpen inbrengen? Het antwoord op deze vragen geeft je een indruk over het verloop van het gesprek.

Zijn er zaken waarvan je verwacht dat er over gesproken gaat worden? Denk bijvoorbeeld aan bovengemiddeld ziekteverlof of een misser in een project. Een ontevreden klant of een meningsverschil met een collega?

Neem je functieomschrijving van tevoren door. Dan weet je wat er van je wordt verwacht.

Wat is er de vorige keer afgesproken?

Welke acties zijn er afgesproken n.a.v. het vorige functioneringsgesprek? Maak voor jezelf een overzicht met daarin de acties en de resultaten die bereikt zijn. Dat geldt zowel voor jouw eigen acties als die van de organisatie of leidinggevende. Je merkt daardoor ook of de doelen voldoende concreet en meetbaar waren.

Wat heb jij bereikt afgelopen periode?

Maak een overzicht van jouw belangrijkste prestaties van het afgelopen jaar en stuur het vooraf toe aan jouw leidinggevende.

Gebruik de STARR indeling. Beschrijf  de Situatie, jouw Taak, de Acties die je hebt genomen,, het Resultaat dat werd behaald en wat jij daarvan hebt geleerd (Reflectie). Dit is een ijzersterke indeling! Jouw leidinggevende is er mee bekend en je kunt hem bovendien overnemen voor het bijwerken van je CV.

Wat kan de organisatie nog verbeteren?

Wat is jouw perceptie van de verbeterpunten op het werk. Wat kan er beter? Houd het wel bij jezelf: wat heb jij nodig? Vermijd oordelen! Het is immers jouw perceptie.

Maak de doelen concreet

Vraag wat je leidinggevende komend jaar van je verwacht. Vraag door tot hij concrete meetbare doelen voorstelt. Gebruik SMART en SPEER als model hiervoor.

SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Let vooral op Specifiek en Meetbaar. Hoe weet je dat jij het doel hebt bereikt?

SPEER staat voor Specifiek, Positief, Eigen controle, Ecologie, Realistisch. Let daarbij op de eerste ‘E’. Kun jij het gevraagde doel zelfstandig bereiken of ben je afhankelijk van anderen of van bepaalde omstandigheden? Leg dan de verantwoordelijkheid daarvoor bij jouw leidinggevende!

Neem tijd voor je eigen agenda.

Waar wil jij feedback op? Wat wil je het komend jaar bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Leidinggevenden zijn over het algemeen blij met werknemers die kansen signaleren en initiatief nemen.

Het functioneringsgesprek is ook een gelegenheid om aan te kaarten dat je andere taken wilt. Misschien wil je in de toekomst een leidinggevende functie of heb je op dit moment juist te veel op je bord en wil je een stapje terug doen.

Bespreek jouw plannen

Wat zijn jouw doelen voor komend jaar? Wat wil jij bereiken en wat heb je daarvoor nodig van de organisatie? Hoe kan jouw leidinggevende, je helpen om jouw doelen te bereiken. Formuleer je doelen SMART!

Heb je aanvullende opleiding en training nodig? Maak het zo concreet mogelijk. Welke vaardigheden, wat betekent dat voor jouw rol in de organisatie, bij welke opleider, in welke periode en wat zijn de kosten.

Let daarbij op het behalen van certificaten ook al beheers je de materie inmiddels door ‘training on the job’.

Is jouw leidinggevende het niet eens met jouw voorgestelde opleidingen? Laat hem met een alternatief voorstel komen! Laat in het verslag vastleggen dat een aanvullende opleiding niet noodzakelijk wordt geacht.

Lees het verslag door en vul aan waar nodig!

Lees het verslag van het gesprek zorgvuldig door. Ben je het ergens niet mee eens, vraag dan of je leidinggevende dat wil veranderen. Kan dat niet, teken dan alleen voor 'gezien' en niet voor 'akkoord'. Vraag of je leidinggevende je bezwaren aan het verslag wil toevoegen.


Zou je mij willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: