Het European e-Competence Framework

Europees e-Competence Framework

In 2014 is versie 3.0 van het European e-Competence Framework uitgebracht.

Dit raamwerk geeft een overzicht van 40 competenties die  vereist en toegepast worden in de ICT  werkomgeving. 

Het maakt gebruik van een universele omschrijving van competenties, vaardigheden en ervaringsniveaus, algemeen bruikbaar voor landen in Europa.

 Download hier de CEN e-CF overview brochure.

Een e-Competence Framework voor ICT professionals in alle industrie sectoren.

Door deze universele omschrijving, wordt het eenvoudiger om professionals onderling met elkaar te vergelijken.

Overheidsinstellingen en andere bedrijven selecteren professionals nu al op basis van e-Competence Framework.

Binnen het Europese raamwerk worden 40 ICT-competenties getoetst. Weten of je zelf in aanmerking kunt komen voor een dergelijke kwalificatie kan via onderstaande link, waar je kunt zien waarop er door een certificeerder als Exin wordt geëxamineerd.

Meer weten? >>

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: