Wat nou als je niets doet?

Hoe wendbaar is jouw organisatie?

Als bedrijf kun je zelden het roer ineens omgooien. Bijvoorbeeld omdat er al reorganisaties in gang zijn gezet of er volop wordt gewerkt aan een nieuwe dienst of product. Daarom kijken we in dit derde artikel over Strategische Personeelsplanning naar de bestaande plannen van de organisatie.

Welke veranderingen staan er gepland (vanuit de vorige bedrijfsplanning)? En als het huidige beleid ongewijzigd wordt doorgezet, hoe zou de personele organisatie er dan nu idealiter uit moeten zien?

 

If you do not change direction, you may end up where you are heading.
Lao Tzu

Waarom zou je nog moeite doen om dit scenario uit te werken?

Het geeft een betere benadering van het vertrekpunt dan de huidige situatie. De belangrijkste fase moet immers nog komen: het bepalen van een nieuw strategisch plan. Dat gaat tijd kosten en in de tussentijd zal de organisatie doorgaan op de ingeslagen weg.

Het geeft ook een mogelijkheid om de Business Case te maken voor de koerswijziging.

Last but not least, geeft het een uitwerking van een mogelijk eindscenario, namelijk doorgaan op de ingeslagen weg!

 

In kaart brengen huidige behoefte.

Dus, hoe zou het personeelsbestand en de competenties eruit zien als er een 100% aansluiting was op deze behoefte? Denk daarbij aan:

  • aanbod van competenties
  • aantallen medewerkers
  • leeftijd-verdeling
  • omzet categorieen –

Let wel we hebben het nog steeds over de invulling van de huidige plannen. De korte termijn. In onderstaande figuur wordt dit aangegeven in de cirkel: competenties die nu nodig zijn. Je zult zien dat deze behoefte in de praktijk afwijkt van de cirkel competenties die nu aanwezig zijn.

Strategische personeelsplanning - welke competenties zijn NU en STRAKS nodig?

 

Daar waar de overlap bestaat hebben we het over competenties die nu nodig en beschikbaar zijn. Daar waar geen overlap bestaat hebben we het over competenties die nu niet meer nodig zijn (wellicht verouderd) en competenties die nu moeten worden aangetrokken of opgebouwd.

En wat als we een andere richting inslaan?

In een volgend artikel ga ik dieper in op de derde cirkel met daarin de competenties die de organisatie straks nodig heeft. Competenties die de organisatie helpen om de nieuwe bedrijfsstrategie te helpen realiseren.

 

 


Zou je mij willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: