Informatieprofessional 3.0 – hoofd in de wolken, voeten in de klei

informatieprofessional 3.0 - hoofd in de wolken, voeten in de klei

De IT professional krijgt een andere rol. Gevraagd wordt een IT-er die in staat is om de behoefte van bedrijfsprocessen te vertalen in een informatiebehoefte en die de eisen kan formuleren waarmee de ICT kan worden ingekocht. Hij of zij moet denken in termen van toegevoegde waarde voor het bedrijf. De IT professional wordt informatieprofessional 3.0.

ICT in de cloud

Hadden grote bedrijven 10 jaar geleden nog eigen rekencentra, nu koopt men steeds vaker computercapaciteit of hele platformen in via de Cloud. Waar de systemen staan is niet meer belangrijk.

Providers kiezen daarom voor landen met gunstige randvoorwaarden (klimaat, energieprijs, lagere loonkosten, belastingen, etc.). Zoals IJsland.

Kop in het zand?

De komst van de Cloud veroorzaakt daardoor ook een verschuiving in de werkgelegenheid. Over de hele linie verdwijnen operationele taken doordat ze worden geautomatiseerd of verplaatst naar lage-lonen landen of naar de eindgebruiker. Dat gebeurt niet alleen in de ICT maar dat is overal gaande.

De introductie van internet bankieren heeft geresulteerd in massaontslagen bij bankemployees, de robotisering slaat toe bij de industrie en de introductie van toegangspoortjes zal zijn tol gaan eisen bij conducteurs van NS.

De informatieprofessional 3.0

De IT professional wordt informatieprofessional. Hij of zij zal wel moeten tenzij ze er voor kiezen om bij een provider te gaan werken (en bereid zijn te verhuizen).

Onderstaande figuur geeft de nieuwe rol schematisch weer: van aanbod naar vraag. De informatieprofessional 3.0 als intermediair tussen bedrijfsprocessen en ICT diensten.

Dat betekent ook dat de informatieprofessional met de ‘business’ moet kunnen praten en, nog belangrijker, luisteren naar de problemen en behoeften.

"Als een organisatie de strategische waarde van informatie voluit wil exploiteren, moet de informatieprofessional 3.0 een volwaardige businesspartner worden. Hiertoe behoeft hij communicatieve vaardigheden om met de business echt in dialoog te treden."

prof. dr. Rik Maes

Wat te doen?

Er liggen ook kansen. Ontwikkelen van andere (sociale) vaardigheden biedt de mogelijkheid om in de rol van Demand- of Supply manager te stappen, en te werken op het snijvlak van resp. processen en informatie resp. informatie en ICT .

Als informatieprofessional kun je je richten op de functionele kant van bedrijfsprocessen; welke informatiestromen zijn er nodig? Maar let op: concentreer je op functies op tactisch (ontwerpen en plannen) en strategisch niveau (informatie strategie), anders ben je over enkele jaren weer terug bij af.

 


Zou je mij willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: