Als het beweegt groet je het!

Strategische loopbaanplanning

Laatst stond ik op een netwerkbijeenkomst te praten met een collega loopbaancoach en een oud militair. Het onderwerp kwam op HRM en strategische personeelsplanning.

Volgens de collega was strategische personeelsplanning al weer op z’n retour. De militair was het er roerend mee eens: “In het leger kennen we geen personeelsplanning. We hebben alleen materieelplanning”.

“In het leger”, lichtte hij toe, ”kennen we materieel en manschappen. En manschappen worden beschouwd als materieel dat terug praat”. De omgangsvormen waren volgens hem dan ook simpel: “als het beweegt dan groet je het en als het niet beweegt dan schilder je het”.

Strategische Personeelsplanning

Ik vrees dat strategische personeelsplanning inderdaad bij veel bedrijven nooit echt van de grond is gekomen. De planningshorizon is gewoon niet ver genoeg.

De afdeling HRM beperkt zich veelal tot P&O aangelegenheden (ontslag en verzuim) en recruitment. Begeleiding van individuele medewerkers is de afgelopen jaren verschoven naar de lijn (kostenbesparing) en als het bedrijf al HR Business Partners heeft, dan zijn die er vooral om de lijn te begeleiden.

Lijnmanagement

De afdelingsmanager heeft de persoonlijke begeleiding van de medewerkers er bij gekregen. Naast de inhoudelijke aansturing van het werk, deelname aan diverse overleggen en niet te vergeten de vaak gedetailleerde rapportage naar ‘boven’.

In de loop van de tijd trekken er diverse afdelingshoofden voorbij. Ik ken werknemers die soms wel drie managers hadden in één jaar.

Neem het heft in handen

Dat betekent dat jij als IT-professional de enige bent die continuïteit kan bieden in de planning van jouw loopbaan. Strategische loopbaanplanning dus.

Ben je nog geen 40 jaar oud? Bedenk dan welke positie jij de komende 30 jaar wilt innemen, welke waarde jij wilt toevoegen.

De veertig gepasseerd? Waar sta je dan nu? Wat heb je de afgelopen jaren gedaan om nog 20 à 30 jaar mee te kunnen? Hoe ziet jouw loopbaanplanning er uit?

Stap 1 - Aanleg en plezier

En als je dan toch bezig bent, waarom niet voorbereiden op iets wat je echt leuk vindt? Of daar geld in is te verdienen? Dat is het uitzoeken waard! Eerst maar eens in kaart brengen waar je goed in bent, waar je plezier aan beleeft.

Het zoeken is naar de combinatie. Iets waar je plezier aan beleefd en waarin je goed bent (of aanleg voor hebt).

Stap 2 – Maak een ontwikkelplan

Is dat soortgelijk werk als wat je nu doet of iets compleets anders? In dezelfde branche of een heel andere sector? En wat is er dan nodig? Nieuwe vaardigheden leren of branchekennis opbouwen? Maak een ontwikkelplan!

Stap 3 – Loondienst of zelfstandig?

Vervolgens bepalen of dat werken voor een baas is of misschien wel voor jezelf. Wat komt er bij kijken als je opnieuw op zoek wilt naar een baan? Wat betekent het om te ondernemen?

Dit geeft je een globale richting voor de komende tweede helft van jouw loopbaan.

En dan…. actie!

En dan? Wachten tot jouw huidige werk ophoudt te bestaan of proactief op zoek? Het is aan jou!

Heb jij al een loopbaanplanning?


Zou je mij willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: