10 tips om senior professionals te motiveren.

oudere medewerker

Senior professionals (in de ICT-branche is dat al bij 40+) zijn waardevol en kunnen de onderneming verder brengen. Hoe maak je daar optimaal gebruik van? Wat kun je doen om ze te motiveren?

Medewerkers van boven de 40 vormen een groot deel van onze werkende bevolking. De arbeidsparticipatie van senior professionals neemt naar verwachting de komende jaren nog verder toe.  Als gevolg wordt van werkgevers extra inspanning verwacht om de senior professionals te motiveren.

 

 1. Gooi alle vooroordelen over boord.

  Je hebt misschien het beeld dat senior professionals minder hard kunnen werken, moeilijker te trainen zijn of niet meer kunnen meekomen met de snelle ontwikkelingen. Vergeet het maar! Senior professionals zijn individuen net als iedere andere werknemer. Behandel ze dan ook individueel!

 2. Houd rekening met leeftijdsgroepen.

  Je behandelt een doorgewinterde manager van 35 niet hetzelfde als een 21-jarige medewerker, vers van school. Denk niet dat een kloof van 15 jaar minder betekent bij senior werknemers. Een werknemer van 40 en een werknemer van 55 hebben verschillende doelen en behoeften. Elke groep levert andere uitdagingen op.

 3. Communiceren!

  Ga er niet vanuit dat oudere werknemer weten wat je van hen verwacht. Ze hebben niet dezelfde achtergrond als jij. Vertel heel duidelijk wat er gedaan moet worden, welk resultaat je verwacht en wanneer het klaar moet zijn. Hoe ze het resultaat moeten bereiken weten ze vaak zelf wel. Resultaat gericht sturen dus!

 4. Koester hun levenservaring

  Uw senior professionals kennen het klappen van de zweep. Ze hebben veel gezien. Ze hebben veel gedaan. Erken de waarde van deze ervaring. Leer er van!. Moedig de jongere leden van uw team hiervan te leren. De lessen uit de “harde leerschool” zijn van onschatbare waarde.

 5. Train ze, leid ze op

  Senior professionals hebben opleiding net zo hard nodig als jongere werknemers – net zo veel, net zo vaak. Het onderwerp van de training kan verschillend zijn, maar de noodzaak is hetzelfde. En geloof niet dat senior professionals niet kunnen worden getraind. Ze zijn net zo ontvankelijk als hun jongere collega’s.

 6. Houd rekening met arbeidsvoorwaarden

  Senior professionals hebben behoefte aan andere secundaire arbeidsvoorwaarden dan jongere werknemers. Denk aan de mogelijkheden voor extra vakantiedagen, sparen voor pensioen of langdurig verlof. Zorg ervoor dat de secundaire arbeidsvoorwaarden dit mogelijk maken.

 7. Motiveer ze!

  De belangrijkste taak van de leidinggevende is het motiveren van medewerkers.  Senior professionals hebben andere triggers dan hun jongere collega’s. Mogelijkheden tot promotie vinden zij waarschijnlijk minder belangrijk dan erkenning en waardering voor het bereiken van een goed resultaat. Zie ook tip 1.

 8. Ga niet de baas spelen.

  Senior professionals zijn in hun loopbaan gewend aan werken in een hiërarchische organisatie. Ze weten dat jij de baas bent. Sommigen van deze werknemers zijn dat mogelijk zelf ook geweest. Geef dus gewoon leiding aan de afdeling en verknoei geen tijd met jezelf positioneren. Het maakt sowieso geen indruk. Ze hebben het allemaal al eerder meegemaakt.

 9. Wees flexibel

  Afhankelijk van de leeftijdscategorie van de medewerkers zal er meer of minder behoefte zijn aan flexibele arbeidstijden of een kortere werkweek. Wees flexibel naar die medewerkers die daar behoefte aan hebben. Je hebt hun competenties en vakbekwaamheid nodig, dus doe wat nodig is om dat te behouden.  Ga er echter niet van uit dat alle senior professionals vroeg naar huis willen. Sommigen zijn gemotiveerd om net zo hard en lang te werken als ze altijd al hebben gedaan.

 10. Zet ze in als mentor

  Laat ze jongere medewerkers begeleiden. De meeste senior professionals hebben een schat aan kennis en ervaring die ze maar wat graag willen doorgeven. Geef ze hiervoor de gelegenheid en de hele organisatie kan hiervan de vruchten plukken.

 


Zou je mij willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: