Talent Gedreven Organisaties hebben de toekomst!

Waarom Talent Gedreven Ondernemingen de toekomst hebben

Organisaties in de 20e eeuw: command & control

Bij traditionele organisaties uit de 20e eeuw worden beslissingen gemaakt aan de top en via de hiërarchie naar beneden doorgegeven om te worden uitgevoerd. Leidinggevenden beslissen wat gedaan moet worden en de medewerkers doen dat. Succes is een combinatie van het beste product te ontwerpen en dat zo efficient mogelijk produceren. De kennis hiervan is in handen van een select aantal experts.

 

Trend van de 21e eeuw: empowerment

De structuur van de 21e eeuw is anders. In plaats van verticale structuren, wordt de ontwikkeling van horizontale netwerken nagestreefd. Niet alleen binnen de organisatie maar ook over de bedrijfsgrenzen heen. Besluitvorming is niet langer geconcentreerd aan de top, maar verdeeld in de hele organisatie. Idealiter worden beslissingen genomen door diegenen die het meest erbij betrokken zijn. In plaats van afhankelijkheid van enkele experts, zijn moderne ondernemingen gebaseerd op de effectiviteit van meerdere expertise teams, die soms alleen maar blijven bestaan totdat het probleem is opgelost. Zo’n team kan bestaan uit eigen medewerkers, aangevuld met externen.

 

De Dilbert paradox

In de praktijk doen werkgevers nog weinig moeite om hun meest getalenteerde medewerkers te ondersteunen, een fenomeen dat ook wel de “Dilbert paradox” wordt genoemd. Aan de ene kant geven grote bedrijven aan dat talent management een hoge prioriteit heeft, maar de werkelijkheid is dat veel medewerkers gefrustreerd zijn en vervreemden van de organisatie door de condities waaronder ze moeten werken.

De slimste en meest getalenteerde medewerkers – zij die het meest gepassioneerd zijn over wat ze doen – zijn meestal het meest ontevreden over hun baan. In plaats van gestimuleerd te worden door hun werkomgeving, worden ze tegengewerkt in hun pogingen om risico’s te nemen, nieuwe vaardigheden te leren of innovatieve oplossingen te vinden voor problemen die ze tegenkomen.

 

Talent Gedreven Ondernemen

Bedrijven met bevlogen medewerkers laten ruim 20% meer productiviteit zien. Ze zijn succesvoller, leveren meer kwaliteit, hebben een lager ziekteverzuim en minder verloop. Medewerkers van zo’n organisatie zijn autonoom (zelfsturend) en voelen zich verbonden met het bedrijf.

Leidinggevenden stimuleren dit door te sturen op resultaat, sturen op talent ontwikkeling en het creeren van wederzijds vertrouwen en respect. Ze nemen ook een duidelijk standpunt in wanneer dat nodig is.

Deze bedrijven hebben gekozen voor een andere, meer duurzame aanpak.

 


Zou je mij willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: