Waar kies je voor: taxi of vluchtauto?

Metaprogramma er naartoe , er vandaan

Een rare vraag misschien maar als jij jouw loopbaan  (of leven) beschouwt als een autorit, rijdt je dan ergens naartoe of probeer je zo snel mogelijk weg te komen uit ongewenste situaties?

Het antwoord hangt samen met jouw metaprogramma’s. Metaprogramma’s zijn een soort van besturingsprogramma’s van jouw hersenen. Ze bepalen bijvoorbeeld de manier waarop jij informatie verwerkt. Zie ook mijn artikel over communicatie.

In dit artikel beschrijf ik het metaprogramma “er naartoe / er vandaan” aan de hand van een intakegesprek dat ik had met Chris (de naam is gefingeerd).

Passagier of bestuurder?

Chris is een ICT-er van midden veertig. Bij zijn huidige werkgever heeft hij het niet meer naar zijn zin.  Zijn loopbaan is in de loop van de tijd ongemerkt een kant opgegaan die hij achteraf eigenlijk niet heeft gewild.

Chris is zeker niet de enige die dit overkomt. In het begin van de carrière ligt de focus op het opbouwen van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Als er dan eens een kans voorbij komt heeft menigeen de houding “waarom eigenlijk ook niet?”

Eén van de  vragen die ik ook vaak stel is: “als jij jouw loopbaan (of leven) beschouwt als een autorit, zie jij jezelf dan achter het stuur zitten of zit je als passagier op de achterbank?”

Chris moet even nadenken en komt dan tot de conclusie dat hij al die tijd als passagier is meegereden. “Maar nu wil ik zelf gaan bepalen waar ik naar toe rijdt. Ik wil achter het stuur!”

Op mijn vraag waar hij dan naar toe wil antwoordt Chris: “Nou, ik wil in ieder geval niet meer bij deze baas werken en ook niet meer hetzelfde werk doen, maar ik wil ook niet werkloos worden.”

Ik geef aan dat dit vooral voorbeelden zijn van wat hij niet wil en vraag hem daarom: “Wat wil je dan wel?” Er volgt een pauze en dan: “Ik weet het niet”.

 

Metaprogramma ‘er naartoe’ vs. ‘er vandaan’.

Het ‘probleem’ van Chris is niet zozeer dat hij niet heeft nagedacht over wat hij wel wil, het is vooral zijn manier van kijken naar de wereld. Van alle indrukken die op hem afkomen ligt zijn focus op die dingen die een probleem kunnen opleveren i.p.v. de kansen die er liggen.

Chris maakt bij het filteren van alle indrukken vooral gebruik van het metaprogramma “er vandaan” en niet “er naartoe”. Hij rijdt het liefst in een vluchtauto i.p.v. in een taxi.

 

Is dat erg?

Nee, dat is niet erg. Sterker nog, als een team alleen maar bezig is met de weg ergens naartoe en door niemand opmerkzaam wordt gemaakt op de beren onderweg, dan kan het fout aflopen. Walt Disney maakte in zijn strategie voor vernieuwing en creativiteit, regelmatig gebruik van 3 mindsets: de dromer, de realist en de criticus.

In sommige beroepen is het zelfs handig als er een focus ligt op wat er mis is. Denk bijvoorbeeld aan tester van software, kwaliteitscontrole of veiligheidsadviseur.

Een feit is wel dat iemand die meer focus heeft op de mogelijkheden, over het algemeen iets onbevangener en positiever in het leven staat dan iemand die alleen maar bezig is met de onmogelijkheden.

 

Leiderschap

Tja, en wat voor leiders zou je in je onderneming of als baas willen hebben? Iemand die steeds het doel voor ogen heeft en daar naartoe werkt of iemand die vooral bezig is met ontwijken van zaken die hem of de afdeling in problemen kan brengen?

 

Is er iets aan te doen?

Jazeker wel! Door bewust de kritische rol even te ‘parkeren’ en eerst te gaan ‘dromen’ (zoals Disney in zijn strategie) kun je de mogelijkheden en voordelen ervaren van een houding ‘er naartoe’, in de wetenschap dat je daarna alsnog kritisch mag zijn. Op deze manier rek je als het ware jouw manier van informatie verwerken op.

 

Vraag: welke ervaringen heb jij met dit metaprogramma?

 

 


Zou je mij willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: