Wat maakt iemand tot leider?

Wat maakt iemand tot leider?

Iemand wordt niet gewaardeerd omdat ie goed is, maar iemand wordt goed omdat hij gewaardeerd wordt.

Deze spreuk stond maanden geleden op mijn coachingskalender. Hierover nadenkend, krijg ik allerlei associaties. Je vraagt daar nogal wat. Eerst waarderen en dan pas de vruchten gaan plukken.

Hoewel, eigenlijk niet zo verwonderlijk, want gaat de kost niet voor de baat uit volgens het spreekwoord? Wat maakt het dan zo moeilijk? Er niet op durven vertrouwen dat de inspanning wordt beloond?

Wat vraagt dat van jou als leider? Kun jij zien, herkennen en erkennen wat de kwaliteiten van jouw medewerkers zijn? Heb jij zelf de kwaliteiten en overtuigingen die nodig zijn om het beste in hen los te kunnen maken? Of ontbreekt de tijd daarvoor?

En kun jij als medewerker de stimulans oppakken en daadwerkelijk je eigen groei ter hand nemen? Weten wat jou drijft en waar je goed in bent (of wil worden)? Je realiseren welke toegevoegde waarde jij te bieden hebt en daaraan consequenties durven te verbinden?

Een andere formulering zou kunnen zijn:

Iemand wordt niet gevolgd omdat ie leider is, maar iemand wordt leider omdat hij gevolgd wordt.

Dat betekent opnieuw het goede voorbeeld geven. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Sleutelwoorden zijn ‘vertrouwen’, ‘autonomie’ en ‘terughoudend opstellen’. Wederzijds vertrouwen omdat je weet wat je aan elkaar hebt. Autonomie zodat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid durft te nemen en terughoudend opstellen zodat gehuldigd wordt aan wie hulde toekomt.

 


Zou je mij willen helpen door dit artikel te delen met je netwerk?

Je kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, bedankt hiervoor.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: